Pochód dzieci na zabawę letnią, 1947. Na czele Kapela KwaśniewskichWięcej