STOWARZYSZENIE „TRÓJWIEJSKA”

ul. Góralska 71c/7
80-292 Gdańsk

NIP 5842728845

REGON 221752542

KRS 0000433748

Konto bankowe:

mBank

41 1140 2004 0000 3802 7973 3071

stowarzyszenie[at]trojwiejska.pl
www.trojwiejska.pl