Urodzona w 1935 roku w Bandysiach. Jedna z czterech śpiewaczek z ostatniego składu grupy śpiewaczej „Bandysionki”. Śpiewaczka z bogatym repertuarem pieśni, a także poetka. Robi najlepsze fafernuchy i psiwko kozicowe na świecie.