Urodzona w 1927r. w Zazdrości ( przed II Wojną Światową województwo tarnopolskie, obecnie Ukraina). Do Głodowa trafiła w 1945 r. i mieszka tu do dziś dnia. Pomimo ciężkich przeżyć z okresu wojny, typowych dla mieszkańców kresów (przeżyła horror czystek etnicznych), zachowała pogodę ducha. Pamięta wiele pieśni i wierszy, zwłaszcza o tematyce patriotycznej, które zapamiętała z dzieciństwa.

 

Nagrania:

Hej, dyna dyna – liryczna:

Pośród wichru i zamieci – patriotyczna:

Zachodźże słoneczko – recytacja:

Biedna babuleńka – recytacja:

 

Opowieści:

O gospodarstwie – tekst

O pamięci – tekst

Dokąd jedziesz Jasiu – tekst

O wojnie i ukrywaniu się przed Banderowcami, o tułaczce i przybyciu na Kociewie: