Zofia WarychUrodzona w 1939 roku w Dębach w rodzinie śpiewaczej. Od 18 roku życia mieszka w Myszyńcu. Jest śpiewaczką posiadającą ogromny repertuar pieśni nabożnych i maryjnych, choć oczywiście zna też i pieśni pogrzebowe, kolędy, pieśni leśne i polne i co jeszcze można sobie zamarzyć. Jest urodzoną gawędziarką, której słucha się z przyjemnością. Pięknie opowiada o dawnych obrzędach i zwyczajach. Ma przepiękne stroje kurpiowskie odziedziczone po swojej matce. Uhonorowana wielokrotnie za swoją twórczość na licznych festiwalach i konkursach, a także Nagrodą Kolberga w 2011 roku.